Cultures & Santé

Wie zijn wij?

Cultures&Santé is een vzw die zich inzet om gezondheid, permanente vorming en sociale samenhang te bevorderen. We zijn gevestigd in Brussel en zijn actief in Franstalig België.

Cultures&Santé tracht de gezondheid van mensen te bevorderen met het oog op emancipatie en de vermindering van sociale ongelijkheid. Met haar werk zet ze mensen en groepen aan om in actie te komen rond de sociale, economische, ecologische en culturele factoren die gezondheid beïnvloeden.
Cultures&Santé creëert en verspreidt tal van pedagogische tools en documentatiemateriaal. Daarmee tracht de vereniging om de geletterdheid rond gezondheid, het vermogen om in actie te komen en het kritisch denken van bevolkingsgroepen te verbeteren aan de hand van collectieve en multiculturele animatie.

Tool

Cultures&Santé heeft een affiche gemaakt om alle soorten doelgroepen bewust te maken van het concept van de gezondheidsdeterminanten. Die kreeg de titel Gezondheid, daar moet je aan bouwen mee.

Op de affiche staan 40 gezondheidsdeterminanten verdeeld over 6 grote categorieën, gaande van de factoren die het dichtst bij het individu staan tot de factoren die er het verst vanaf staan. Ze kan worden ophangen in de wachtzaal of een plek waar veel mensen voorbij komen of ze kan tijdens activiteiten met een publiek worden gebruikt.

Bij de affiche hoort een gids om de elementen op de affiche toe te lichten en houvast te bieden voor een activiteit of presentatie.

De affiche downloaden
De begeleidende gids downloaden

Contact

Cultures&Santé vzw

Anderlechtsesteenweg 148
1000 Brussel

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur

Tel. 02 558 88 10
info@cultures-sante.be

Documentatiecentrum

Anderlechtsesteenweg 148
1000 Brussel

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur (behalve donderdag)

Op afspraak: 02 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be

Openbaar vervoer

Halte Anderlechtsepoort
Tram2

Halte Anneessensplein
Tram1bis

Halte Beurs
Tram3

Trein

Op 15 min. stappen van het Zuidstation
Op 18 min. stappen van het Centraal station

Overdekte fietsenstalling

Stuur ons een bericht